Социални дейности

Безработица и насърчаване на заетостта
Заявления и регистрация на търсещи работа лица..
Деца в риск
Социално подпомагане, деца с увреждания, преодоляване на социална изолация..
Охрана на труда
Вписване в Публичен регистър, издаване на разрешения..
Социално подпомагане
Социални помощи и услуги при безработица, майчинство, болест. Целеви помощи...
Трудово и пенсионно осигуряване
Осигуровки, пенсии, обезщетения, справки осигурителен статус...
Хора в неравностойно положениe
Карти за паркиране, личен асистент, преференции...
Copyright © 2018 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Complementary Content
${loading}