Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Над 800 е-услуги са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

Две нови е-услуги на Областна Дирекция „Земеделие“ са публикувани на Портала egov.bg

Нови две е-услуги на Областна Дирекция „Земеделие“ са публикувани на Портала за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ. Те са достъпни в секция „Доставчици на услуги“ - „Специализирани териториални администрации“. За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Е-услугите са:

1859 Заявление за предоставяне на данни по характеристики - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/spetsializirani+teritorialni+administratsii/oblastna+direktsia+zemedelie/unificirani+uslugi/1859

9603 Подаване на заявление за установяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични условия - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/spetsializirani+teritorialni+administratsii/oblastna+direktsia+zemedelie/unificirani+uslugi/9603

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

19.11.2021г.