Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Нови 4 услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала egov.bg

Публикувани са 18 нови е-услуги на Български институт по метрология

Публикувани са 18 нови е-услуги на Блъгарския институт по метрология на Портала за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ. Те са достъпни в секция „Доставчици на услуги“ - „Други администрации, създадени със закон". За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новите услуги са:

 

 1. 446 Метрологична експертиза на средствата за измерване
 2. 661 Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер
 3. 668 Одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискално устройство
 4. 669 Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории
 5. 765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване
 6. 1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол
 7. 1066 Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове фискални устройства и на единични бройки фискални устройства
 8. 1297 Първоначална проверка на средства за измерване
 9. 1522 Одобряване на типа на фискални устройства /ФУ/
 10. 1673 Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната
 11. 1754 Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване
 12. 1769 Последваща проверка на средства за измерване
 13. 2269 Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари
 14. 2324 Изпитване за електромагнитна съвместимост
 15. 2363 Извършване на сертификация на сравнителни материали
 16. 2932 Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет,интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)
 17. 2933 Утвърждаване на национален еталон
 18. 3165 Вписване в регистри на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри

 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

18.01.2022г.