Z6_HQ8A1O82K81F00AMLSEBSD2084
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82K8IP50AEIGB1ER2CH3

Актуално

Заявяваме електронно шест услуги за парламентарните избори на 2 април 2023 г.
Z7_HQ8A1O82K0DG80QE6UH8B626D6

Публикувана е нова е-услуга на Комисия за защита на конкуренцията

Нова е-услуга на Комисия за защита на конкуренцията - "Издаване на заверен препис от акт" е публикувана на Портала за достъп до електронни административни услуги. Тя е достъпна в секция „Доставчици на услуги“ - „Комисии, създадени със закон". За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новата услуга е:

3126 Издаване на заверен препис от акт
 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

04.04.2022г.