Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Нови 4 услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала egov.bg

Публикувани са 4 нови е-услуги на Министерство на околната среда и водите

Публикувани са 4 нови е-услуги на Министерство на околната среда и водите на Портала за достъп до електронни административни услуги. Те са достъпни в секция „Доставчици на услуги“ - „Министерства". За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новите услуги са:

 

1387 Издаване на сертификати за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата 

 

1837 Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти
 

1865 Издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване
 

2223 Издаване на разрешение за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС, и за внос, износ и транзит на отпадъци от и към трети страни
 

 

 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

28.02.2022г.