Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Агенция "Митници"

Услуги

- Какво прави администрацията

Агенция "Митници" управлява движението на стоки на територията на Република България. Агенция „Митници" въвежда комплексно административно обслужване (КАО). При комплексното административно обслужване се предоставят обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга орган. Услугите предоставяни от Агенцията могат да бъдат заявени, чрез образец на място или по електронен път.

- Основни отговорности

  • Контрол върху внасяните, изнасяни и транзитирани за, от и през Република България акцизни стоки
  • Контрол върху производството, съхранението, движението,  освобождаването  за  потребление  на акцизни стоки на територията на страната
  • Администрирането и събирането на акциза

- Устройствен правилник / закон

Закон за митниците
Обн. ДВ бр. 15 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 89 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 30 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 83 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 153 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 110 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 55 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2022 г.


Правилник за прилагане на Закона за митниците
Обн. ДВ бр. 149 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 154 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 25 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 4 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2016 г.


Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Обн. ДВ бр. 25 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2021 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: delovodstvo@customs.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9859 4528; 9859 42 45, 9859 4528

Факс: (02) 9859 40 69www.customs.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

без прекъсване

Код по Булстат


000627597

Данни от административния регистър


Идентификатор: 199


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 11.08.2022г.