Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Първоначална проверка на средства за измерване

Какво представлява услугата

Описание

За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

 

- Правно основание

 • Закон за измерванията - чл. 38

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От менюто в края на формата изберете начина, по който желаете да получите кореспонденция във връзка с услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Български институт по метрология

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срокът за извършване на проверката: един месец от датата на заявяването, освен ако заявителят не е поискал да е в по-дълъг срок.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

Съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

 

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел „Правни дейности и канцелария“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
Факс: (02)9702 777
Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Специализирана администрация/Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди"/Регионален отдел „Русе”/Звено Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. ”Бодра смяна” № 3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 801 341, 0878 241 773
Адрес на електронна поща: vl.ivanov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без обедна почивка.

 

Сектор Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул."Стефан Стамболов" №11, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)885465
Адрес на електронна поща: b.mirchev@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Сектор Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. ”Панорама” № 2, п.к. № 42
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)66-46-36
Адрес на електронна поща: i.mihaylova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Стара Загора" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики” № 108, ет. 9, П. К. № 283, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 601 846
Адрес на електронна поща: s.ivanova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Сектор Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч 5500, ул. ”Кубрат” № 10
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)60-31-67
Адрес на електронна поща: r.mitkova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел Плевен - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, кв. „Сторгозия”, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 680 138
Адрес на електронна поща: m.martinova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Сектор Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин 3700, пл. „Бдинци“ 1
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601 102
Адрес на електронна поща: b.borisov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Враца" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. „Генерал Леонов” № 95, І - ви етаж, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 647 537
Адрес на електронна поща: k.boneva@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Сектор Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. “Чумерна” № 1а
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)630404
Адрес на електронна поща: b.sheremetov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Русе" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Кап. Р. Николов” № 1, П. К. № 518, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 820 292
Адрес на електронна поща: i.stoyanov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Сектор Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен 9701, бул. “Велики Преслав” № 47, п.к. 1087
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)82 80 45
Адрес на електронна поща: s.petrova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Варна" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, кв. „Владиславово”, ул. „Мургаш” № 5, П. К. № 220, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 750 334
Адрес на електронна поща: yo.madzharov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Сектор Сливен
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр.Сливен, кв. “Индустриален”, ул. “Родопи” № 6, П.К. № 66, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)667658
Адрес на електронна поща: s.dobrev@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Бургас" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ж. к. „Славейков”, ул. „Проф. Яким Якимов” № 25, П. К. № 13, п.к. 8010
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 860 149
Адрес на електронна поща: g.bukov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Пловдив" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, Бул. "Санкт Петербург" № 67, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 0878 293 190
Адрес на електронна поща: t.babunov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не