Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция по лекарствата

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

Закон за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина.


Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Обн. ДВ бр. 52 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 5 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 83 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: bda@bda.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 8903430, 8903431, 8903429www.bda.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Красно село
Адрес: София, ул. Дамян Груев №8
Пощенски код: 1303

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

стандартно работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Код по Булстат


121203554

Данни от административния регистър


Идентификатор: 150


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 26.10.2023г.