Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Услуги

- Какво прави администрацията

Държавният контролен орган в лозаро-винарския сектор на Република България е Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) към министъра на земеделието и храните. Aгенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино и вината.

- Основни отговорности

Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) осъществява контрол по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, вино и продукти от грозде и вино като изпълнява следните основни функции:
управлява лозарския потенциал на страната и упражнява контрол върху правата за засаждане на нови лозя, презасаждане и изкореняване на лозови насаждения;
извършва контрол на място на винопроизводителите за прилагане на разрешени енологични практики; условията за производство на регионални и качествени вина; спазване на изискванията за представяне на вината и продуктите от грозде и вино;
осъществява физикохимични и микробиологични анализи на вина, продукти от грозде и вино и спиртни напитки.

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното
Обн. ДВ бр. 90 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 78 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2015 г.

 

Закон за виното и спиртните напитки

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: sofia@eavw.com

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02)9708111, (02) 9708111

Факс: (02) 9708122www.eavw.com

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Слатина
Адрес: гр.София 1113,бул."Цариградско шосе"№125,бл.1,ет.3
Пощенски код: 1113

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 18:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ОТ УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИАЛВ: Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 8:00 до 18:00 ч с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12:00 и 14:00 ч, и с период на задължително присъствие от 10:00 до 16:00 ч

Код по Булстат


130297067

Данни от административния регистър


Идентификатор: 168


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 25.10.2021г.