Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

Устойствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", приет с ПМС 53/2019
Обн. ДВ бр. 26 от 2019 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: delovodstvo@iamn.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 8050433https://iamn.bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Триадица
Адрес: гр. София, п.к. 1606, ул.“Георги Софийски“ № 3
Пощенски код: 1606

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Непрекъсваемост за извършване на услугите.

Код по Булстат


177350904

Данни от административния регистър


Идентификатор: 2733


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.