Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Услуги

- Какво прави администрацията

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури. Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.

- Основни отговорности

Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.

- Устройствен правилник / закон

Закон за автомобилните превози
Обн. ДВ бр. 82 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 71 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2021 г.


Устройствен правилник на изпълнителна агенция
Обн. ДВ бр. 33 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: avto_a@rta.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 930 88 40, 9308810, 9308813www.rta.govenment.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София 1000, ул.Гурко № 5

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

Код по Булстат


121410441

Данни от административния регистър


Идентификатор: 728


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 16.05.2023г.