Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Министерство на културата

Услуги

- Какво прави администрацията

Министерството на културата е българска държавна институция с ранг на министерство, която се оглавява от политическо лице, член на правителството на Народна Република България (1954-1957) и Република България (от 1990). Ведомството ръководи и координира културните обекти на територията на страната и провежда нейната културна политика.

- Основни отговорности

Основните функции и задачи на Министерството на културата са да разработва, координира и провежда държавната политика за закрила и развитие на културата.
Под негова юрисдикция са :

  • паметниците на културата
  • музеите
  • историческите забележителности
  • театрите
  • операта
  • балетът
  • някои средни училища с национално значение, като Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна, Националните училища за фолклорни изкуства в Котел, Широка лъка и други.

Министерството осъществява международното сътрудничество в областта на културата, издава лицензи за защита на авторското и сродните му права, контролира българските културни институти в чужбина, ръководи и Националния дарителски фонд „13 века България“.

 

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на културата
Обн. ДВ бр. 98 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: delovodstvo@mc.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 94 00 900www.MC.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София 1000, бул. Александър Стамболийски 17

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време в министерството е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните устни предложения и сигнали се извършва всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната на министерството.

Код по Булстат


000695160

Данни от административния регистър


Идентификатор: 80


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 15.06.2023г.