Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Услуги

- Какво прави администрацията

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 

- Основни отговорности

Един от приоритетите на Министерството на регионалното развитие е ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори.
Изпълнението му предвижда ефективно управление на Оперативна програма „Регионално развитие” и на програмите за териториално сътрудничество, за които МРР е Управляващ орган, Национален партниращ орган и Национално звено за контакт.
Изпълнението им трябва да доведе до създаване на условия за развитие на регионите в България, повишаване на трансграничното икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони. Не на последно място работата в тази приоритетна област трябва да укрепи сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9405900

Факс: (02) 9872517www.mrrb.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Оборище
Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19
Пощенски код: 1202

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.

Код по Булстат


831661388

Данни от административния регистър


Идентификатор: 85


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.