Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност

Какво представлява услугата

Описание

Услугата се предоставя на регистрирани потребители в Портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи. 

 

- Правно основание

Закон за електронното управление - чл. 58а, т. 1в

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

За предоставяне на услугата се изисква оторизация пред Портала, намиращ се на адрес: https://dev.egov.bg/, чрез предлаганите възможности за вход (потребителско име и парола или квалифициран електронен подпис (КЕП). 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на електронното управление

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Деловодно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Гурко" №6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492040
Адрес на електронна поща: mail@egov.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не