Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Районна администрация - Западен

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: zapaden@plovdiv.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: 032/604818, 60 48 18

Факс: 032 642019zapaden.plovdiv.bg

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Район: Западен
Адрес: гр.Пловдив, ул. "Вечерница" №1а
Пощенски код: 4001

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Непрекъснат режим на работа във връзка с Наредбата за административно обслужване

Код по Булстат


0004715040050

Данни от административния регистър


Идентификатор: 518


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.