Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Районна администрация - Сердика

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: kmet.serdika@abv.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 921 80 82

Факс: (02) 028322095www.serdika.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Сердика
Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза №88
Пощенски код: 1202

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 09:00 ч.

Центърът за административно обслужване работи без почивка в посочения времеви диапазон, както и до 2 часа при чакащи граждани.

Код по Булстат


0006963270476

Данни от административния регистър


Идентификатор: 526


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 19.02.2021г.