Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Районна администрация - Лозенец

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: signali@lozenets-sofia.org

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 070020555

Факс: 8656604lozenets-sofia.org

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Лозенец
Адрес: София 1142, бул. "Васил Левски" №2

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Удължено работно време за ЦАО!

Код по Булстат


0006963270564

Данни от административния регистър


Идентификатор: 530


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 27.10.2020г.