Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Витоша

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: vitosha@sofia.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 818 79 21, 8552144, 8187914, 8562960https://www.raionvitosha.eu/bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Витоша
Адрес: гр.София,ул."Слънце",№ 2
Пощенски код: 1618

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време може да се удължи до 2 ч.

Код по Булстат


0006963270633

Данни от административния регистър


Идентификатор: 538


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.