Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Районна администрация - Кремиковци

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: sokre@abv.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: факс 994 52 57, 994 52 56, 9945491; 9945282

Факс: (02) 02 994 52 57http://kremikovci.org

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Кремиковци
Адрес: София, кв."Ботунец", ул. "Челопешко шосе" № 267 вх. Б
Пощенски код: 1870

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Стандартно работно време , с възможност за удължаване при условията на чл.10, ал.4 от НАО.

Код по Булстат


0006963270686

Данни от административния регистър


Идентификатор: 543


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.01.2021г.