Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Районна администрация - Банкя

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: bankya@bankya.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9977106

Факс: (02) 029977163www.bankya.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Банкя
Адрес: БАНКЯ,УЛ."ЦАР СИМЕОН" №1
Пощенски код: 1320

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Осемчасов работен ден

Код по Булстат


0006963270495

Данни от административния регистър


Идентификатор: 545


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.01.2021г.