Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Какво представлява услугата

Описание

Разрешителното за движение на извънгабаритните ППС и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Извънгабаритните ППС могат да се движат с разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, могат да се движат и с едногодишно разрешително, валидно за посочената област и граничещите с нея области, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при МВР.

 

Разрешителните се издават, както следва за движение само по пътища в населените места — от общината съгласувано със съответната служба за контрол при МВР.

 

Разрешителното се издава след заплатени пътни такси при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата.

 

Разрешителното не важи за автомагистралите и скоростните пътища, както и за пътищата от първи, втори и трети клас, както и за следните пътища:

 • Път I-1 (E 79): Граница Румъния - Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - Монтана - Враца - Мездра - Ботевград.
 • Път I-1 (E 79): Село Яна - Горни Богров - I-6.
 • Път I-1 (E 79): Софийски околовръстен път - Пътен възел "Даскалово" (АМ "Люлин").
 • Път I-1 (E 79): Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - Дамяница.
 • Път I-2 (E 70): Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - Разград - Шумен - Девня - Варна.
 • Път I-3 (E 83): Гара Бяла - Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица.
 • Път I-4 (E 772): Коритна - Български извор - Микре - Севлиево - Велико Търново - Омуртаг - Търговище - (Разград - Шумен).
 • Път I-5 (E 85): Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - Стара Загора - Средец - Димитровград - Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Момчилград - Маказа - граница Гърция.
 • Път I-6: (E 871 и Е 773): Граница Македония - Гърляно - Кюстендил - Радомир - Перник - София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - Калофер - Казанлък - Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас.
 • Път I-7: Граница Румъния - Силистра - Дулово - Шумен.
 • Път I-7: Ямбол - Елхово - Гранитово - Мелница - Лесово - граница Турция.
 • Път I-8 (E 80/Е 85): Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - София.
 • Път I-8 (E 80/Е 85): Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция.
 • Път I-9 (E 87): Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци - Свети Константин - Варна - Старо Оряхово - Обзор - Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - Малко Търново - граница Турция.
 • Път II-15: Враца - Борован - Мизия - п.к. Сараево - Оряхово.
 • Път II-18: Софийски околовръстен път.
 • Път II-19: Симитли - Градево - Разлог - Банско - Добринище - Гоце Делчев - граница Гърция.
 • Път II-21: Русе - Тутракан - Силистра.
 • Път II-29: Варна - Аксаково - Добрич.
 • Път II-44: (Севлиево - В. Търново) - Севлиево - Драгановци - Габрово.
 • Път II-55: Дебелец - Килифарево - Гурково - Долно Паничерево - Нова Загора - Млекарево - Новоселец - Радецки - ТЕЦ II - Полски Градец - Мъдрец - Главан - Младиново - Свиленград.
 • Път II-71: Силистра - Средище - Хитово - Карапелит - Добрич - Батово - Оброчище.
 • Път II-73: Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево - (Карнобат - Бургас).
 • Път II-81: Град Костинброд (в чертите на града).
 • Път II-81: Гинци - Петрохан - Берковица - Благово - Монтана - Лом.
 • Път II-82: Костенец - Радуил - Боровец - Самоков - Панчарево - София.
 • Път II-86: (Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково - Хвойна - Чепеларе - Соколовци - Смолян - Търън - Средногорци - Рудозем - граница Гърция.
 • Път II-99: (Бургас - Маринка) - Созопол - Приморско - Царево.
 • Път III-403: Кормянско - Малък Вършец

- Правно основание

Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства - чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

 1. Данни за превозното средство;
 2. Данни за товара;
 3. Общи данни за превозното средство в натоварено състояние;
 4. Схема на разположение на осите с обозначавана на разстоянието между тях и съответното натоварване;
 5. Брой курсове;
 6. Данни за превозвача;
 7. Придружаващо лице;
 8. Съгласуване с МВР.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не