Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Заявление за заплащане на глоба по електронен път

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде наредено дължимо плащане по ФИШ от избраната община в системата за еПлащане поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

- Правно основание

 • Закон за движение по пътищата

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Заявление по образец;  

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

1.    Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
2.    Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1.  Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".

 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

 3. Отворете формата с Adobe Reader.

 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

 5. Изберете община към която да заявите.

 6. Попълнете полетата във формата.

 7. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Запази".

 8. Съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 


или


 
Ако притежавате квалифициран електронен подпис натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата за web форми.

- Резултат от услугата

Описание

 1. В системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) ще получите съобщение за дължимо плащане към избраната община
 2. Влезте в системата за еПлащане (https://pay.egov.bg/)
 3. Платете задължението по електронен път
   

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Звено: Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не