Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Какво представлява услугата

Описание

Съгласно хронограмата на ЦИК, срокът за предоставяне на тази услуга е изтекъл.

 

Услугата се предоставя на избиратели, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - 26-04.2019 г.


Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 12.10.2019 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК
(съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат
да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК.


Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния
адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за
автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния
списък по постоянен адрес.


След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс).
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. 

 

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Подпис".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

- Резултат от услугата

Описание

Компетентния орган по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал.1 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес. 

 

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината по местоживеене

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Административно обслужване”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не