Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.


Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

Данни за контакт


Е-mail: odzg@net-surf.net

Kод за междуселищно избиране: (096)

Телефони: 096/300728, 0879/197321

Факс: 096/300728http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Монтана
Община: Монтана
Населено място: Монтана
Адрес: гр. Монтанау."Ген.Столетов" № 1, ет. 1
Пощенски код: 3400

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 09:00 ч.

Центърът за административно обслужване (ЦАО) е с удължено работно време и се осигурява непрекъсваем режим на работа от 8:30 ч. до 17:30 часа. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.

Код по Булстат


175809159

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1219


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 31.05.2022г.