Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.

 

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2016 г.

 

 

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

 

 

Закон за опазване на земеделските земи
Обн. ДВ бр. 35 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 3 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 3 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 89 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 110 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2016 г.

 

 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Обн. ДВ бр. 1 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2016 г.

 

 

Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Обн. ДВ бр. 34 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2009 г.

 

Данни за контакт


Е-mail: ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (034)

Телефони: (034) 443183

Факс: (034) 44-35-81https://www.mzh.government.bg/Odz-Pazardzhik/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Населено място: Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №3, ет.4
Пощенски код: 4400

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, като звеното за административно обслужване работи без прекъсване

Код по Булстат


175809885

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1220


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.