Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.

 

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

 

 

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 40 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 3 от 2024 г.

 

Данни за контакт


Е-mail: odz.stz@gmail.com

Kод за междуселищно избиране: (042)

Телефони: 042/603225www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Населено място: Стара Загора
Адрес: бул. "Цар Симеон Велики" № 102, гр. Стара Загора п.к 6000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка от 12:00 до 12:30. Работното време на Центъра за административно обслуване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване. При наличие на опашка пред ЦАО, работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

Код по Булстат


175811879

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1225


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 17.05.2024г.