Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.

 

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

 

 

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие"

 

Данни за контакт


Е-mail: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (046)

Телефони: (046) 661854, (046) 661863https://www.mzh.government.bg/odz-Yambol/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Ямбол
Община: Ямбол
Населено място: Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 9 , ет.5
Пощенски код: 8600

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Стандартно работно време - обедна почивка 12.00-12.30

Код по Булстат


175809903

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1228


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.