Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Видин

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.


Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2016 г.


Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

Данни за контакт


Е-mail: odzg_vidin@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (0359)

Телефони: 094601489, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва

Факс: 094601489www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Видин
Община: Видин
Населено място: Видин
Адрес: гр. Видин ул."Рибарска" №12
Пощенски код: 3700

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване

Код по Булстат


105590043

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1230


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 11.04.2022г.