Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Враца

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.

 

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

 

Данни за контакт


Е-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (092)

Телефони: (092) 092649328

Факс: (092) 649329www.mzh.government.bg/ODZ-Vratza/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Враца
Община: Враца
Населено място: Враца
Адрес: ул. Христо Ботев - 78, ет.1
Пощенски код: 3000

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30часа

Код по Булстат


175813008

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1231


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 21.03.2023г.