Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Сливен

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

 

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.

 

 

Закон за държавния служител
Обн. ДВ бр. 67 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 110 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2020 г.

 

 

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
Обн. ДВ бр. 17 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2009 г.

 

 

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Обн. ДВ бр. 34 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 60 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 80 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 34 от 1992 г. , изм. ДВ бр. 8 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 72 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 87 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 2 от 1994 г. , изм. ДВ бр. 100 от 1994 г. , изм. ДВ бр. 103 от 1994 г. , изм. ДВ бр. 5 от 1995 г. , изм. ДВ бр. 48 от 1995 г. , изм. ДВ бр. 95 от 1995 г. , изм. ДВ бр. 28 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 43 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 57 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 61 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 112 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 122 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 18 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 18 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 113 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г.

 

 

Закон за опазване на земеделските земи
Обн. ДВ бр. 35 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 83 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г.

 

 

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Обн. ДВ бр. 110 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2009 г.

 

 

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Обн. ДВ бр. 29 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 83 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 105 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2009 г.

 

 

Закон за достъп до обществена информация
Обн. ДВ бр. 55 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г.

 

 

Наредба 3 от 29 януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
Обн. ДВ бр. 10 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2008 г.

 

 

Наредба 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
Обн. ДВ бр. 22 от 2010 г.

 

 

Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Обн. ДВ бр. 102 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 113 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2018 г.

 

Данни за контакт


Е-mail: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (044)

Телефони: 0878 21 54 21, (044) 622675www.mzh.government.bg/ODZ-Sliven/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Сливен
Община: Сливен
Населено място: Сливен
Адрес: гр. Сливен, ул. "Генерал Столипин" 2
Пощенски код: 8800

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работно време на администрацията От 9.00 ч. – 12.00 ч. От 12.30 ч. – 17.30 ч.

Код по Булстат


175810186

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1236


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.10.2022г.