Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.


Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.

Данни за контакт


Е-mail: odzg_plovdiv@abv.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: 032/63-40-22, (032) 63-22-08http://www.mzh.government.bg/ODZ-Plovdiv/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Район: Централен
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" 122, ет.3
Пощенски код: 4000

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 09:00 ч.

Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.

Код по Булстат


175818051

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1239


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 18.10.2022г.