Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Областна дирекция "Земеделие" - Бургас

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

ПМС №265/10.11.2009г. за Приемане на Устройствения правилник на МЗХ и създаване на ОД "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г.


Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 7 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2012 г.


Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Обн. ДВ бр. 90 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2017 г.

Данни за контакт


Е-mail: zemedelie@odzburgas.com

Kод за междуселищно избиране: (056)

Телефони: 056/84 43 03, 056/ 84 12 42, 056/ 84 15 98http://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/Home.aspx

Седалище и адрес


Област: Бургас
Община: Бургас
Населено място: Бургас
Адрес: гр.Бургас ул."Иван Шишман" №8

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 18:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.

Код по Булстат


175809860

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1243


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2023г.