Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Национално бюро за правна помощ

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

Закон за правната помощ
Обн. ДВ бр. 79 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2024 г.


Правилник за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ
Обн. ДВ бр. 5 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 110 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2015 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: nbpp@nbpp.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/8193200

Факс: 028654812www.nbpp.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Лозенец
Адрес: гр. София, ул. "Развигор" № 1e-mail:nbpp@nbpp.government.bg
Пощенски код: 1421

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 07:30 ч. - До: 19:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на администрацията на НБПП е с променливи граници от 7,30 до 19,30 ч., с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч., при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

Код по Булстат


175018757

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1101


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.03.2024г.