Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Какво представлява услугата

Описание

Ветераните от войните могат да получат еднократна целева помощ извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Денталната помощ включва изработка на 2 подвижни зъбни протези за срок две години, всяка на стойност 200 лв.
 

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес по един от следните канали:

 

 1.  лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 2.  чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 3.  по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване.

- Правно основание

 • Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните - чл. 18

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Бланка "медицинско направление/искане за:" съгласно приложение № 3/амбулаторен лист;
 3. Копие от удостоверение за ветеран от войните;
 4. Лична карта/личен паспорт (за справка когато заявлението се подава на гише в ДСП);
 5. Копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от ветерана от войните лице.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изиск-ва подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към  Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

20 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Дирекция "Социално подпомагане-Правец"
Адрес: обл. София, общ. Правец, гр. Правец
Код за междуселищно избиране: 07133
Телефон за връзка: (07133)2104
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ямбол"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)666771
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елхово"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88054
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Шумен"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)800350
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Нови пазар"
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)25742
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Каолиново"
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: (05361)2161
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Венец"
Адрес: обл. Шумен, общ. Венец, гр. Венец
Код за междуселищно избиране: 05343
Телефон за връзка: (05343)2031
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велики Преслав"
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)43270
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Хасково"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)624192
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Харманли"
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: (0373)82501
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тополовград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград
Код за междуселищно избиране: 0470
Телефон за връзка: (0470)54170
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Свиленград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: (0379)71639
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ивайловград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград
Код за междуселищно избиране: 03661
Телефон за връзка: (03661)6597
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Димитровград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)64485
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Търговище"
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)62691
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Попово"
Адрес: обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово
Код за междуселищно избиране: 0608
Телефон за връзка: (0608)42448
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Омуртаг"
Адрес: обл. Търговище, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг
Код за междуселищно избиране: 0605
Телефон за връзка: (0605)64506
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Чирпан"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)92532
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стара Загора"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)697643
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Раднево"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)82044
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мъглиж"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: (04321)2150
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Казанлък"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)64761
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гълъбово"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово
Код за междуселищно избиране: 0418
Телефон за връзка: (0418)62537
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гурково"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково
Код за междуселищно избиране: 04331
Телефон за връзка: (04331)2790
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сливница"
Адрес: обл. София, общ. Сливница, гр. Сливница
Код за междуселищно избиране: 0727
Телефон за връзка: (0727)42292
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Своге"
Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге
Код за междуселищно избиране: 0726
Телефон за връзка: (0726)23124
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Самоков"
Адрес: обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков
Код за междуселищно избиране: 0722
Телефон за връзка: (0722)66170
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пирдоп"
Адрес: обл. София, общ. Пирдоп, гр. Пирдоп
Код за междуселищно избиране: 07181
Телефон за връзка: (07181)8613
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Костинброд"
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: (0721)66255
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ихтиман"
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)82531
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Етрополе"
Адрес: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе
Код за междуселищно избиране: 0720
Телефон за връзка: (0720)65043
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елин Пелин"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)66534
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ботевград"
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)66276
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Люлин"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Люлин
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9250169
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Младост"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8861564
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Слатина"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8705502
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Оборище"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8476105
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Красно село"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9530519
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Възраждане"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8285578
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Лозенец"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8651016
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Връбница"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Връбница
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9346663
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сердика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8313103
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Смолян"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)62583
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мадан"
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: (0308)22265
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Златоград"
Адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград
Код за междуселищно избиране: 03071
Телефон за връзка: (03071)2251
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Девин"
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин
Код за междуселищно избиране: 03041
Телефон за връзка: (03041)2341
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сливен"
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)623507
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Нова Загора"
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62852
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Котел"
Адрес: обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел
Код за междуселищно избиране: 0453
Телефон за връзка: (0453)42838
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тутракан"
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: (0866)60598
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Силистра"
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)821530
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Дулово"
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: (0864)23396
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане -Алфатар"
Адрес: обл. Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар
Код за междуселищно избиране: 08673
Телефон за връзка: (08673)2212
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Русе"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)825585
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Две Могили"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2731
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ветово"
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)2810
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бяла"
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: (0817)73091
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Самуил"
Адрес: обл. Разград, общ. Самуил, гр. Самуил
Код за междуселищно избиране: 08477
Телефон за връзка: (08477)2121
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Разград"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)661220
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кубрат"
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат
Код за междуселищно избиране: 0848
Телефон за връзка: (0848)72186
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Исперих"
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих
Код за междуселищно избиране: 08431
Телефон за връзка: (08431)3308
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Хисаря"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62693
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стамболийски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски
Код за междуселищно избиране: 0339
Телефон за връзка: (0339)63220
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Родопи"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Родопи, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)260692
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Раковски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)4764
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Първомай"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)62213
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)628981
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Марица"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Марица, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)968936
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Карлово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)95551
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Асеновград"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)67487
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Червен Бряг"
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: (0659)99828
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Плевен"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)882712
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Никопол"
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)3418
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Левски"
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)83797
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кнежа"
Адрес: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа
Код за междуселищно избиране: 09132
Телефон за връзка: (09132)7616
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Долна Митрополия"
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)2509
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Белене"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31162
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Трън"
Адрес: обл. Перник, общ. Трън, гр. Трън
Код за междуселищно избиране: 07731
Телефон за връзка: (07731)2145
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Радомир"
Адрес: обл. Перник, общ. Радомир, гр. Радомир
Код за междуселищно избиране: 0777
Телефон за връзка: (0777)80405
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Перник"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600908
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м..

 

Дирекция "Социално подпомагане-Септември"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)3586
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ракитово"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово
Код за междуселищно избиране: 03542
Телефон за връзка: (03542)2201
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пещера"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)64368
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Панагюрище"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: (0357)64066
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пазарджик"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444868
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велинград"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)51064
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Батак"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Батак, гр. Батак
Код за междуселищно избиране: 03553
Телефон за връзка: (03553)2136
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Чипровци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Чипровци, гр. Чипровци
Код за междуселищно избиране: 09554
Телефон за връзка: (09554)2118
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Монтана"
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)307185
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Брусарци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци
Код за междуселищно избиране: 09783
Телефон за връзка: (09783)2829
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Лом"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)60283
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Берковица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)88067
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Троян"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)64771
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тетевен"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)52307
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Луковит"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)55075
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ловеч"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603034
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кюстендил"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)550471
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Дупница"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: (0701)50774
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бобошево"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобошево, гр. Бобошево
Код за междуселищно избиране: 07046
Телефон за връзка: (07046)2453
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бобов дол"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, гр. Бобов дол
Код за междуселищно избиране: 0702
Телефон за връзка: (0702)63469
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Момчилград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: (03631)6534
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кърджали"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61867
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Крумовград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: (03641)7250
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кирково"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, гр. Кирково
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: (03679)2108
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Джебел"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел
Код за междуселищно избиране: 03632
Телефон за връзка: (03632)2302
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ардино"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: (03651)4054
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тервел"
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2007
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Каварна"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)83128
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Добрич"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)667934
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Генерал Тошево"
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)2532
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Балчик"
Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик
Код за междуселищно избиране: 0579
Телефон за връзка: (0579)72049
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Оряхово"
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)3036
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мездра"
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)92923
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Козлодуй"
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)81196
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)665150
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бяла Слатина"
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)88333
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Севлиево"
Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево
Код за междуселищно избиране: 0675
Телефон за връзка: (0675)35275
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Габрово"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806796
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кула"
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула
Код за междуселищно избиране: 0938
Телефон за връзка: (0938)33150
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Димово"
Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово
Код за междуселищно избиране: 09341
Телефон за връзка: (09341)2376
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:00, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Видин"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601640
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Брегово"
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово
Код за междуселищно избиране: 09312
Телефон за връзка: (09312)3315
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Белоградчик"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: (0936)53227
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стражица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица
Код за междуселищно избиране: 06161
Телефон за връзка: (06161)3587
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Свищов"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)60281
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Павликени"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: (0610)53477
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елена"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена
Код за междуселищно избиране: 06151
Телефон за връзка: (06151)6852
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Горна Оряховица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: (0618)60415
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)625951
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Провадия"
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: (0518)47169
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Долни Чифлик"
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)2460
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Девня"
Адрес: обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня
Код за междуселищно избиране: 0519
Телефон за връзка: (0519)96655
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Вълчи дол"
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: (05131)3522
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)607650
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Царево"
Адрес: обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево
Код за междуселищно избиране: 0590
Телефон за връзка: (0590)52182
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Созопол"
Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол
Код за междуселищно избиране: 0550
Телефон за връзка: (0550)24085
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Руен"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, гр. Руен
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6207
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Поморие"
Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие
Код за междуселищно избиране: 0596
Телефон за връзка: (0596)25240
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Карнобат"
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)22890
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813986
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Айтос"
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: (0558)26340
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Якоруда"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)3173
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сандански"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30581
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Разлог"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: 80460
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Петрич"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)61331
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гоце Делчев"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: 60376
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

 

Дирекция "Социално подпомагане-Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)885442
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не