Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуализация на данни в единна информационна система на медицинската експертиза

Какво представлява услугата

Описание

На основание Закон за здравето и ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, заинтересованите лица могат да подадат заявление за актуализация на данни в единна информационна система на медицинската експертиза.

- Правно основание

Правно основание

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

  1. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
  2. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

  1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
  2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  3. Отворете формата с Adobe Reader.
  4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
  6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да бъде генериран уникален номер на заявка.
  7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
  8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Национална експертна лекарска комисия.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Национална експертна лекарска комисия

+ Административни звена, предоставящи услугата

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не