Агенция за социално подпомагане

Накратко за администрацията

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика.

Основни отговорности и приоритети

Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.Контакти

1051
ул. "Триадица" 2Централа

тел.: (02) 811 96 07

горещ телефон: (02) 935 05 50

 
Пресцентър:

(02) 811 96 07

 
Административно обслужване:
(02) 811 96 39
 
e-mail: ok@asp.government.bg

www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp


Последна актуализация: 02.10.2015
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}