Министерски съвет на Република България

Накратко за администрацията

Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател, министри, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри.

Основни отговорности и приоритети

Министерският съвет:

 

Ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.

 

Ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.

 

Oпределя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.

 

Ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

 

 

 Контакти

1594
бул. “Дондуков” №1Централа
(02) 940 29 99
 
Правителствена информационна служба:

тел.: (02) 940 27 70

факс: (02) 980 21 01

e-mail: gis@government.bg

www.government.bg


Последна актуализация: 31.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}