Министерство на икономиката

Накратко за администрацията

Мисията на Министерството на икономиката е да води ясна и прозрачна икономическа политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МИ работи за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, за насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

Основни отговорности и приоритети

Главен приоритет на Министерството на икономиката е да създаде условия за траен икономически растеж в Република България и да осъществи законосъобразно и целесъобразно икономиката на страната. Поставят се цели, които водят към конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност и по-добър стандарт на живот на хората в България.
Фундаментите на икономическото развитие на страната са устойчиво производство, повишена производителност и конкурентоспособност, основана на нови технологии, иновации и модерни индустриални политики.  Развиваме традиционни сектори и сектори на бъдещето с потенциал за глобален растеж, за да създадем устойчиви индустриални клъстери. Създаваме среда за инвестиции с по-малко бюрокрация, лесни и прозрачни процедури за бизнеса, ефективно управление в полза на предприемачите.
Ефективното външноикономическо сътрудничество също е съществена част от политиките на министерството в подкрепа на стабилния икономически растеж на страната.Контакти

ПК 1000
ул. "Славянска" № 8Централа
тел.: (02) 940 70 01

факс: (02) 987 21 90
факс: (02) 981 99 70

e-mail: e-docs@mi.government.bg

www.mi.government.bg


Последна актуализация: 05.01.2016
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}