Министерство на туризма

Накратко за администрацията

Министерството на туризма (МТ) ще провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите.

Основни отговорности и приоритети

Основен приоритет е да се осъществява законосъобразно и целесъобразно туристическата политика на страната, да се създадат необходимите условия за развитие на диверсифициран национален туристически продукт, който да бъде промотиран на нашия и чуждите туристически пазари. Да се работи активно за утвърждаване на страната като конкурентоспособна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм. Ще се полагат целенасочени усилия, така че България да се възприема като атрактивна туристическа дестинация със своята уникалност - културно наследство и природни дадености, високо качество на предлаганите туристически продукти и услуги. Екипът на Министерството на туризма ще работи при спазване на принципите законност, откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.Контакти

1000
ул. Съборна 1Приемна:
(02) 904 68 09
Информационен център:
(02) 933 58 26
Пресцентър:
(02) 904 68 06
e-mail: tourism@tourism.government.bg
 
 
 

www.tourism.government.bg/


Последна актуализация: 07.12.2015
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}