Народно събрание

Накратко за администрацията

Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в страната.

Основни отговорности и приоритети

В Република България НС е върховен представителен орган на държавната власт, който изразява волята на народа и неговия суверенитет. Състои се от 240 народни представители, а Великото народно събрание от 400 представители, избрани въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване за срок от 4 г. От своя състав то избира председател, заместник-председател, постоянни и временни комисии.

 

Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите, приема държавния бюджет, установява данъците и определя техния размер, насрочва избори за президент на републиката, приема решение за произвеждане на национален референдум, избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение Министерския съвет, създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя, избира и освобождава ръководителите на Българска народна банка и на други институции, определени със закон, решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир, обявява военно или друго извънредно положение по предложение на президента или на Министерския съвет, дава амнистия, учредява ордени и медали, определя официалните празници и др. Народното събрание ратифицира и денонсира предвидените в Конституцията на Република България международни договори.

 

Излъчване на правителство

 

Народното събрание одобрява структурата на МС по предложение на министър-председателя.

 

В случаите на невъзможност за съставяне на правителство от новоизбраното Народно събрание, то се разпуска от Президента, като това е съпроводено с назначаване на служебно правителство и насрочване на нови избори. Същото се случва и когато действащото правителство прекрати мандата си предсрочно.

 

Парламентарен контрол

 

Парламентарният контрол е дейност на Народното събрание, при която народните представители (т.е. депутатите) упражняват контрол върху изпълнителната власт (т.е. правителството), като отправят питания, по които се води дебат в пленарната зала на НС.Контакти

1169
пл. “Народно събрание” №2Централа:

Тел: (02) 939 39
Факс: (02) 981 31 31

e-mail: infocenter@parliament.bg

www.parliament.bg


Последна актуализация: 04.10.2015
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}