Президент на Република България

Накратко за администрацията

Президентът на републиката се избира пряко от народа за срок от пет години и съгласно Конституцията на Република България символизира единството на нацията и представлява държавата в международните отношения.

Основни отговорности и приоритети

Президентът е самостоятелна институция в системата на държавните органи. Неговите правомощия са посочени в основния закон на страната.

 

Държавният глава не принадлежи към нито една от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, но взаимодейства с всяка от тях.

 

Държавният глава има право да отправя обръщения към народа и към Народното събрание. Чрез тях той изразява позиция като обединител на нацията.

 

Президентът информира обществеността и Народното събрание по основни въпроси на осъществяването на държавната власт в кръга на своите правомощия.Контакти

1123
бул. "Дондуков" 2Дирекция "Канцелария" (централа)

Тел: (+359 2) 9239333
Факс: (+359 2) 9804484

e-mail: priemna@president.bg
 
www.president.bgПоследна актуализация: 07.03.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}