Заверка и проверка на електронни технологични дневници

Какво представлява услугата?

Процедура по заверка и проверка на технологични дневници на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки на основание на чл. 146 от Закона за виното и спиртните напитки. Услугата се предоставя на регистрирани лица, притежаващи удостоверение за регистрация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки. 

Дневниците се приключват ежегодно на 31 декември след пълна инвентаризация на продукцията и се представят ежегодно до 15 март на следващата година в Министерството на икономиката за проверка. Сроковете по заверка и проверка на технологични дневници са както следва:

  • за предоставяне за заверка непосредствено преди вписване в тях;
  • за проверка до 15 март на следващата година след приключването им на 31 декември на предходната.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Предварително е необходимо да приготвите придружаващо писмо, адресирано до Министерство на икономиката за предоставяне на дневниците, в т.ч.:

  • дневник № 1 за вписване на постъпилите грозде, плодове, зърнени култури, други суровини и материали за ферментация и технологични цели и получените след ферментацията продукти – по образец;
  • дневник № 2 за вписване на извършените производствени манипулации – по образец;
  • дневник № 3 за вписване на продуктите за дестилация и/или ректификация, както и получените дестилати и/или етилов алкохол от земеделски произход. – по образец;
  • дневник № 4 за вписване на заприходената за реализация продукция с точното търговско наименование на продуктите – по образец.

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронния формуляр на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

 

​Заявление за заверка на електронни дневници

Заявление за проверка на електронни дневници

На гишето за административно обслужване

Можете да подадете попълнено заявление и на хартия в:

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

 

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно обслужване"

Телефон:

(02) 940 7001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}