Регистриране на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти

Какво представлява услугата?

Регистрирането на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти се извършва на основание на:

 

1. Закон за филмовата индустрия - чл. 19, ал. 1, т. 5

 

2. Наредба № 1 от 23.06.2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия

 

3.Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителна агенция "национален филмов център" по закона за филмовата индустрия

 

и представлява вписване в Единен публичен регистър, като вписаните лица получават удостоверение по образец, съгласно Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба №1.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. Заявление за регистрация в единния публичен регистър на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на република българия, включително и копродукциите с български продуценти, към което се прилагат:

 

1.1  анотация - професионална биография на продуцента

1.2  копие от договора за отстъпване на права

1.3  договор между продуценти

1.4  договор с български изпълнители

1.5  списък на екипа от българска страна (технически и актьорски екип)

1.6  списък на екипа от чужбина (технически и актьорски екип)

1.7  сценарий /синопсис

1.8  календарен план на продукцията в Република България

1.9  план на местата за снимки

1.10 бюджет на продукцията

1.11 квитанция за платена такса

 

Документите по т.1.8 до 1.10 следва да бъдат заверени с подписа на изпълнителния продуцент за България.

 

Документите следва да бъдат представени - на хартиен носител и в електронен вариант или само на хартиен носител.

 

Ако заявлението и документите са подадени  по електронен път , хартиените документи се представят при получаване на удостоверението за регистрация в ИА НФЦ.

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Национален филмов център - София".

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление за регистрация в единния публичен регистър на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:


Служители в администрацията
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, 
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.
 

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава само на място в ИА Национален филмов център - София на 
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Дондуков" 2А
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

7 дни

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

За срока на заснемане на филмовата продукция

 

Такса за предоставяне:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1500 лв.

Таксата зависи от продължителността на снимачния период и може да бъде 1500 лв. за период до 1 месец и 3000 лв. за период над 1 месец.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Национален филмов център - София

Телефон:

(02) 9150 811

E-mail:

Последна актуализация: 10.01.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}