Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

Информация в реално време: https://analytics.egov.bg

Статистика на предоставянето на електронни административни услуги чрез Единния модел

1795

Услуги в портала

Хоризонтални системи

Услуги в EGOV.BG

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 7 дни.

 

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (910001)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на... (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (1742)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (3008)

 

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания (9416)

 

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (910002)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последния месец.

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (1742)

 

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (910001)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на... (649)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания (9416)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес (2079)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 3 месеца.

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (1742)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на... (649)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена... (2198)

 

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания (9416)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица (1168)

Посещения в EGOV.BG

Регистрирани профили в EGOV.BG

43407

Брой профили в EGOV.BG

43289

Профила на физически лица

13

Профила на администрации

8

Профила на юридически лица, предоставящи услуги

97

Профила на юридически лица