Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

1599

Услуги в портала

Регистрирани профили в EGOV.BG

20802

Брой профили в EGOV.BG

20789

Профила на физически лица

5

Профила на администрации

0

Профила на юридически лица, предоставящи услуги

8

Профила на юридически лица