актуално

МТИТС започва да приема кандидатури за организация - регистратор на интернет имената на кирилица

Методиката за оценка на предложенията и изискванията за регистрация са одобрени от министър Ивайло Московски. Двата документа бяха изработени от Работна група към МТИТС и приети от Обществен експертен съвет, който се ръководи от заместник-министър Валери Борисов и включва представители на министерства, регулаторни органи, научни и браншови организации, граждански и интернет сдружения.

 

Срокът за изготвянето и предоставянето на предложенията на кандидатите за Регистър на домейна от високо ниво „.бг“ е 90 календарни дни от датата на публикуване на поканата за участие на официалния сайт на МТИТС, намираща се на следния адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=8388

 

Кандидатът, чието предложение в най-голяма степен отговаря на принципите и изискванията, заложени в документите и бъде оценено най-високо, ще получи подкрепата на правителството и интернет общността. Следващата стъпка от процеса на определяне на Регистър на домейн от високо ниво „.бг“ е кандидатстване пред международната Интернет организация за имена и адреси ICANN.

 

Предложението на България за име на домейн на кирилица „.бг“ получи одобрение от ICANN през октомври 2014 година.Примерно изображение
Публикувано от:
Администратор ЕПДЕАУ
Публикувано на:
02.07.2015
Copyright © 2020
Complementary Content
${loading}