актуално,прессъобщение

Заместник-министър Валери Борисов: Всичките услуги на ГД ГВА вече са електронни

Всички услуги, предоставяни от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) вече са електронни. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, по време на представянето на успешно приключилия проект за въвеждането на нови 20 електронни услуги на ГВА. По думите му, до сега дирекцията е разработила 35 електронни услуги, като с последните, общият им брой вече е 55.

 

Заместник-министър Валери Борисов съобщи, че се очаква от електронните услуги да се възползват над 200 организации и 10 000 служители, които ще могат електронно да подават заявления за издаването на лицензии, свидетелства, удостоверения, разрешителни, одобрения и вписвания в свидетелствата за правоспособност. Той допълни, че през миналата година ГД ГВА е предоставила над 6200 услуги. Въз основа на тези данни – при електронното подаване на заявленията през следващата година ще се спестят над 100 000 часа от пътуване и чакане за получаване на документи, уточни заместник-министърът. Това ще доведе до намаляване на транспортните разходи на потребителите в размер на около 150 000 лева на година, като от друга страна чрез електронните услуги ще се спестят и над 7 000 работни часа на служителите, отговарящи за изпълнението на услугите, заяви още заместник-министър Валери Борисов.

 

Проектът „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги” беше осъществен в рамките на 11 месеца и е на стойност 325 000 лева без ДДС. Той е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския социален фонд.примерен текст изображение новина 3
Публикувано от:
Администратор ЕПДЕАУ
Публикувано на:
02.07.2015
Copyright © 2020
Complementary Content
${loading}