Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Електронно заявяваме издирване на архивни документи през Портала egov.bg

Три е-услуги за парламентарните избори през юли са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ са публикувани три е-услуги, предоставяни от общински администрации, свързани с Изборния Кодекс, във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 г. предсрочни парламентарни избори. Услугите са публикувани в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Достъпност, публичност и прозрачност“, на електронен адрес. Услугите са:

1.  910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс) 
2.  910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
3. 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)  


 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

27.06.2021г.