Условия за ползванееGov.bg е официалната интернет страница на Българското електронно управление. Порталът предоставя достъп до информация за институциите в България и услугите, които те предоставят. Когато използвате еGov.bg, моля имайте предвид следното:

 

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположенo на тази интернет страница, e съобразенo с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма хар