Z6_HQ8A1O82K81F00AMLSEBSD2084
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82K8IP50AEIGB1ER2CH3

Актуално

Електронно заявяваме 4 услуги за изборите на 2 октомври 2022 г.
Z7_HQ8A1O82K0DG80QE6UH8B626D6

Нови 4 услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала egov.bg

Нови 4 e-услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала за достъп до електронни административни услуги. Те са достъпни  в секция „Доставчици на услуги“ - „Министерства". За да заявите електронно услугите е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новите услуги са:

513 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

1134 Издаване на лиценз за зоологически градини
 

1183 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за плаващи съоръжения в язовири
 

3036 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
 


 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

04.04.2022г.