Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Нови 4 услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала egov.bg

Нови 4 услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала egov.bg

Нови 4 e-услуги на Министерство на околната среда и водите са публикувани на Портала за достъп до електронни административни услуги. Те са достъпни  в секция „Доставчици на услуги“ - „Министерства". За да заявите електронно услугите е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новите услуги са:

513 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

1134 Издаване на лиценз за зоологически градини
 

1183 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за плаващи съоръжения в язовири
 

3036 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
 


 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

04.04.2022г.