Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Национален филмов център - София

Услуги

- Какво прави администрацията

Национален филмов център - София е администрация към министъра на културата на Република България с цел подпомагане на националната филмова индустрия. В своите действия, насочени към подкрепата на производството, разпространението, промоцията и показа на българските филми, тя се ръководи от съчетаването на културни и икономически цели. Основни приоритети на ИА “Национален Филмов Център” са: осигуряването на пълноценен кинематографичен процес в национален мащаб, защита на правата и интересите на зрителите, подкрепата на нови таланти и млади автори.

 

- Основни отговорности

Основните функции на Агенцията са посочени в Устройствения правилник на ИА НФЦ: подпомагане и координация на филмопроизводството, кинопродуцентството, филморазпространителската дейност и кинопоказа; финансиране създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина, стимулиране развитието на филмовата култура.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР осъществява държавната подкрепа на българското кино. Държавна субсидия се предоставя за създаване на сценарии за игрални и документални филми и развитие на филмови проекти, за производството и разпространението на пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филми.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР представлява Република България в Управителния съвет на Фонда "Евроимаж" (EURIMAGES). РБългария членува от началото на 1993 г. в Паневропейският Фонд за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми "Евроимаж" (EURIMAGES), създаден към Съвета на Европа (СЕ).

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР е координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория (European Audiovisual Observatory) към Съвета на Европа (СЕ) и от 2005 г. представлява България в Европейска Филмова Промоция (European Film Promotion) - организация, осъществяваща промоцията на европейски филми, режисьори и актьори на най-престижните световни фестивали.

Към НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР функционира офис МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА на Европейския съюз, която има за цел да подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент в края на 2013 г. и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура. Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР работи в сътрудничество с Българската национална телевизия, Българската национална филмотека, Съюза на българските филмови дейци и други организации в областта на аудиовизията при създаването, разпространението и опазването на български филми, както и за защита на авторските и сродните права на българските и чужди филмови творци.

- Устройствен правилник / закон

ПМС № 97 от 13.05.2004г.
Обн. ДВ бр. 42 от 2004 г.

 

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център"
Обн. ДВ бр. 42 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 51 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2018 г.

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: nfc@nfc.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 02 9150 811, (02) 02 9150 826www.nfc.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: гр.София-1000, бул. "Княз Дондуков" № 2-А

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка - 12.30 - 13.30

Код по Булстат


000695833

Данни от административния регистър


Идентификатор: 180


Вид администрация: Административна структура по чл. 60 от закона за администрациятаВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.